Matteo SALVINI : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Deputați neafiliați
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Membru
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Vicepreședinte

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Italia)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru comerț internațional
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Comisia pentru comerț internațional

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Comisia pentru dezvoltare
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan șipentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 194 și articolul 162 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 123, articolul 128, articolul 130b, articolul 135

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 128

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 130, anexa II

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 133

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la musca Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Caducă  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 16 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la sprijinul pentru sectorul european al cerealelor  
- P8_DCL(2016)0132 - Caducă  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 21 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Caducă  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 16 - 13-03-2017

Declarații 

Declaraţie de interes financiar