Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cipru)

Vicepreședinte 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian

Membru 

 • 16-07-2009 / 11-09-2011 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 11-09-2011 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16-09-2009 / 28-02-2012 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan și UE-Uzbekistan și Delegația pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la inițiativa „O Uniune a inovării”: transformarea Europei pentru o lume post-criză  
- IMCO_AD(2011)456879 -  
-
IMCO 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și ținerea sub control a acestora  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa  
- LIBE_AD(2013)504203 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind aplicarea principiului reciprocității scutirii de vize în legătură cu Canada și cu Statele Unite ale Americii  
- P7_DCL(2011)0008 - Caducă  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Data deschiderii : 07-03-2011
Data limită : 09-06-2011
Numărul de semnatari : 144 - 09-06-2011
Declaraţie scrisă privind chiropractica  
- P7_DCL(2010)0046 - Caducă  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Data deschiderii : 14-06-2010
Data limită : 14-10-2010
Numărul de semnatari : 72 - 15-10-2010
Declaraţie scrisă privind instituirea zilei de 22 mai ca Ziua europeană împotriva obezității  
- P7_DCL(2010)0034 - Caducă  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Data deschiderii : 05-05-2010
Data limită : 09-09-2010
Numărul de semnatari : 100 - 09-09-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar