Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
 • Membru
 • Regatul Unit Conservative Party
 • Data nașterii: 31 ianuarie 1974, Oxford

Luări de cuvânt în plen

267

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (dezbatere)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(17)

Dreptul de autor pe piața unică digitală (dezbatere)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)

04-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-04(21)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Rapoarte în calitate de raportor

4

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

16

RAPORT referitor la sistemele penitenciare și condițiile din închisori

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

RAPORT referitor la platformele online și piața unică digitală

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Avize în calitate de raportor pentru aviz

4

AVIZ Către o strategie în domeniul comerțului digital

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

AVIZ referitor la salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

25

AVIZ referitor la propunerea regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

AVIZ referitor la implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

AVIZ referitor la o strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

AVIZ Către o strategie în domeniul comerțului digital

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Propuneri de rezoluție instituționale

14

Propunere de rezoluţie referitoare la sprijinirea supraviețuitorilor thalidomidei

12-12-2016 B8-1341/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la fluxurile transatlantice de date

23-05-2016 B8-0643/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la o strategie privind calitatea vieții animalelor

24-11-2015 B8-1283/2015

Propunere de rezoluţie referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

21-10-2015 B8-1077/2015

Propunere de rezoluţie referitoare la migrație și refugiați în Europa

07-09-2015 B8-0833/2015

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea creșterii numărului de toalete accesibile pentru persoanele cu dizabilități în UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Caducă

Detalii

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 124 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la siguranța aviației și zborurile periculoase ale avioanelor militare

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Caducă

Detalii

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 106 - 06-01-2016

Întrebări scrise

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Comisia

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Comisia

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Comisia

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Comisia

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Comisia

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Comisia

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Comisia

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Comisia

Întrebări orale

5

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

10-01-2017 O-000003/2017 Comisia

Legislația Germaniei privind salariul minim

24-05-2016 O-000081/2016 Comisia

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

05-05-2015 O-000046/2015 Comisia

Sistemele de inovare agricolă din UE

30-04-2015 O-000045/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

6

 

Obiecțiuni cu privire la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels