Cristian-Silviu BUŞOI : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Membru 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 

Membru supleant 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru petiții 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă 

Contact