Victor BOŞTINARU : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședinte
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședinte

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (România)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru comerț internațional
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Comisia pentru comerț internațional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la Raportul privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la construirea Viei Carpathia, un coridor de transport strategic pentru regiunile din estul UE  
- P8_DCL(2016)0019 - Caducă  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 61 - 08-06-2016
Declaraţie scrisă referitoare la regiunea carpatică a UE  
- P8_DCL(2015)0073 - Caducă  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 47 - 15-03-2016
Declaraţie scrisă referitoare la punerea în aplicare mai eficace și mai coordonată a strategiilor macroregionale ale UE  
- P8_DCL(2015)0016 - Caducă  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Data deschiderii : 27-04-2015
Data limită : 27-07-2015
Numărul de semnatari : 79 - 28-07-2015

Declarații 

Declaraţie de interes financiar