Renate WEBER : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 09-09-2015 : Partidul Național Liberal (România)
 • 10-09-2015 / 18-09-2018 : Independent (România)
 • 19-09-2018 / 01-07-2019 : ALDE Romania (România)

Vicepreședintă 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Membru 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Comisia pentru petiții
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Comisia pentru afaceri externe
 • 14-07-2014 / 16-11-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
 • 12-11-2014 / 16-11-2014 : Comisia pentru petiții
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 08-05-2015 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 28-10-2015 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru drepturile omului

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la măsurile legitime de protejare a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)  
- EMPL_AD(2017)599692 -  
-
EMPL 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la sistemul cărții albastre europene pentru migrație  
- P8_DCL(2016)0057 - Caducă  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Data deschiderii : 06-06-2016
Data limită : 06-09-2016
Numărul de semnatari : 29 - 07-09-2016
Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE  
- P8_DCL(2016)0032 - Caducă  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016
Declaraţie scrisă referitoare la combaterea șomajului în rândul tinerilor în UE  
- P8_DCL(2016)0017 - Caducă  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 214 - 08-06-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar