Renate WEBER : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 

Membră 

Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația pentru relațiile cu Israel 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii 

Contact