László TŐKÉS
 • László
  TŐKÉS
 • Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
 • Membru
 • Ungaria Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 • Data nașterii: 01 aprilie 1952, Cluj

Vicepreședinte

 • DROI Subcomisia pentru drepturile omului

Membru

 • AFET Comisia pentru afaceri externe
 • DSEE Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo

Membru supleant

 • PETI Comisia pentru petiții
 • D-JP Delegația pentru relațiile cu Japonia

Activităţi recente

 • Az unióbeli Románia és az unióba igyekvő Ukrajna együtt halad a kisebbségi jogok korlátozásában Megdöbbenéssel vehettünk tudomást arról, hogy Magyarország sokrétű unióbéli támogatását az Európától egyre inkább leszakadó Ukrajna azzal „hálálta meg”, hogy az oktatási törvény restriktív és diszkriminatív jellegű módosítása által gyakorlatilag felszámolni készül a lakossága mintegy 20%-át kitevő kisebbségek anyanyelvű oktatását, ezen belül is a kárpátaljai magyar, román és bolgár iskolahálózatot. Találóan állapítja meg Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, hogy ezáltal mintha „a legsötétebb sztálini idők” tértek volna vissza a posztszovjet Ukrajnában. Nem kevésbé meglepő, hogy közel hetven évvel az egyházi iskolák államosítása, illetve a felekezeti oktatás beszüntetése után Romániában egy egyházi iskolát, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot akarják felszámolni. Méltán kínálkozik a párhuzam: a sztálini korszakot idéző ukrajnai viszonyokhoz hasonlóan Erdélyben a nacionálkommunista Ceauşescu-diktatúra rossz szelleme kísért. Ezekről a múltbeli és utódállami összefüggésekről szólt tegnapi európai parlamenti felszólalásában Tőkés László, amikor is az európai törvényhozás hathatós közbenjárását kérte az ukrajnai nyelvi jogok biztosítása és a marosvásárhelyi iskola helyzetének rendezése érdekében. A botrányos jogsérelmi esetek bemutatása rendjén arra is kitért, hogy a saját alkotmányával és nemzetközi vállalásaival ellentétes ukrajnai törvénymódosítás ellen mind a magyar, mind a román kormány élesen tiltakozott. A helyzet pikantériája az, hogy miközben Románia az ukrajnai románok kisebbségi jogainak a védelmére kél, ezzel szemben saját magyar kisebbségi közösségének az alapvető jogait lábbal tiporja. Amint maga Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke is rámutatott: Románia nem alkalmazhat kettős mércét az etnikai kisebbségekkel kapcsolatban, és Magyarország reagálásától függetlenül megoldást kell találnia a marosvásárhelyi iskolaügyre. Ide tartozik az a hír, mely szerint a Román Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közvetlenül a múlt heti marosvásárhelyi tüntetés előtti napon a parlamenti együttműködés folytatásában, illetve jobbításában állapodott meg. Önkéntelenül is felvetődik a kérdés: a marosvásárhelyi katolikus iskola önálló jogállásának a megszüntetése jelentené „az együttműködés jobbítását”? Európai parlamenti képviselőnk a jelen körülmények között teljességgel hiteltelennek tartja a további együttműködésre vonatkozó fogadkozást. Megítélése szerint az RMDSZ eddigi megalkuvó és elhibázott politikájának oroszlánrésze van abban, hogy a marosvásárhelyi – és az általános – tanügyi helyzet mostani sorsára jutott. Csak remélni lehet, hogy az ukrajnai és a romániai iskolaügyek nemzetközi szintre elemelésével sikerül orvosolni az elszenvedett súlyos jogsértéseket. F E L S Z Ó L A L Á S az ukrajnai és a romániai kisebbségi oktatás tárgyában Két magyar vonatkozású botrányos jogsérelmi esetre kívánom felhívni a Tisztelt Ház figyelmét. A legsötétebb sztálini időkre emlékeztet az ukrajnai oktatási törvény nemrégen megszavazott módosítása, mely megfosztaná a kisebbségeket – köztük a magyarokat és a románokat – az anyanyelvükön való tanulás alapvető jogától. Ez ellen mind a magyar, mind a román kormány élesen tiltakozik. A marosvásárhelyi magyar nyelvű római katolikus gimnázium jogellenes és diszkriminatív megszüntetése a nacionálkommunista Ceaușescu-diktatúra asszimilációs politikájának a szellemét és módszereit idézi. Románia nem alkalmazhat kettős mércét a hazai, valamint az ukrajnai kisebbségi oktatás viszonylatában! Kérem a Parlamentet és az Elnök urat, hogy járjon közben az ukrajnai nyelvi jogok biztosítása és a romániai iskola helyzetének rendezése érdekében. Strasbourg, 2017. szeptember 11. Tőkés László EP-képviselő
  12/09/2017 10:44 - facebook

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09013
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09E210
  1047 Brussels