Gianni PITTELLA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Președinte
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Italia)

Membru 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Conferința președinților
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant 

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Comisia pentru pescuit
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru bugete

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 194 și articolul 162 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 123, articolul 128, articolul 130b, articolul 135

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 128

Alte activități parlamentare 

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la durerile cronice care nu sunt de origine canceroasă la persoanele în etate de peste 65 de ani  
- P8_DCL(2016)0065 - Caducă  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 136 - 13-12-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi