Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • Regatul Unit Labour Party

Luări de cuvânt în plen

780

Execuțiile din Egipt

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(8.2)

Nigeria

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(4.1)

Situația din Iran (dezbatere)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Situația din Kenya (dezbatere)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.1)

Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și fasciste (dezbatere)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(22)

Situația populației Rohingya (dezbatere)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (dezbatere)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(2)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

5

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Propuneri de rezoluţie

181

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la statul de drept în Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Strategia UE privind Siria

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea propunerii "Odysseus" pentru relansarea Serviciului european de voluntariat

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Caducă

Detalii

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data deschiderii : 03-10-2016
Data limită : 03-01-2017
Numărul de semnatari : 91 - 04-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la creșterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la Directiva UE privind asistența medicală transfrontalieră

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 64 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Caducă

Detalii

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 310 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la prioritatea care trebuie acordată unei strategii europene privind demența

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 139 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la vânătoarea de trofee

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Caducă

Detalii

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 134 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea externării persoanelor cu handicap în UE

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Caducă

Detalii

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data deschiderii : 25-03-2015
Data limită : 25-06-2015
Numărul de semnatari : 128 - 26-06-2015

Declaraţie scrisă privind lipsa de centre de îngrijire adecvate care să se ocupe de copii cu handicap după programul școlar în UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Caducă

Detalii

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 09-03-2015
Data limită : 09-06-2015
Numărul de semnatari : 175 - 10-06-2015

Întrebări parlamentare

219

  GSP+ and Pakistan

30-01-2018 E-000522/2018 Comisia

  VP/HR - Humanitarian crisis in northwest Syria

30-01-2018 E-000521/2018 Comisia

  VP/HR - Turkish offensive against YPG in Syria

30-01-2018 E-000519/2018 Comisia

  VP/HR - The situation of human rights defender Mubashar Hasan in Bangladesh

09-01-2018 E-000042/2018 Comisia

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Comisia

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Comisia

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Comisia

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Comisia

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Comisia

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

101

 

Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

I voted in favour of this report in which the Parliament consents to the Marrakesh Treaty. The treaty aims to facilitate access to certain works in accessible formats for persons who are blind or visually impaired. It does so by providing copyright exemptions in order to copy and/or distribute works in accessible formats.

 

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

I voted in favour of this recast which seeks to update the main EU instrument on family law, within the section on international child abduction. This section has not been updated in over 10 years and is not functioning well.
The proposed changes aim to speed up the process and resolution of cases, to strengthen the enforcement of decisions made by national courts through cooperation and to allow a child forming his or her own views to express them in all proceedings concerning them.

 

Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Labour MEPs today voted in favour of this report that acknowledges the success of the European Youth Employment Initiative in the context of the 2008 financial and economic crisis that affected much of Europe. Labour MEPs are calling for a Youth Employment Initiative that better addresses the post-crash conditions of young people in the labour market to ensure that all young people have access to good quality employment, training and education to create a future-proof economy.

 

Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

I voted in favour of this report as I believe it adopts a fair and balanced approach in its analysis of the Commission’s Communication on reform recommendations for regulation in professional services. Regulated professions represent up to 22% of the labour force in the EU and cover many crucial sectors, such as health and social services, business services, construction, network services, transport, tourism, real estate, public services and education. Regulation of professions is often absolutely necessary to safeguard public interest objectives, such as public security, public health, consumer protection, or protection of the environment, and deregulation must not be an aim for the future of the regulation of professions at the EU level. However, this report also highlights that for regulation to be fair for the professionals and to enable mobility within the EU, it needs to be proportionate, non-discriminatory and the Member States must be transparent about the regulations they put in place. Due to the crucial role of these professions in the EU economy, we need to ensure that professionals in the EU remain competitive and able to face the transformational changes that are affecting the liberal professions as a consequence of innovation, digitalisation and globalisation.

 

Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ I voted in favour of stronger EU controls on the exporting to repressive regimes of cyber technology that can be used to identify and then torture dissidents. The new EU export controls will cover ‘dual-use’ goods and technologies – those with civilian and military use – which can be used by regimes that routinely violate human rights to spy on their own citizens. These include devices for intercepting mobile phones, hacking computers, circumventing passwords or identifying internet users, which are all widely used to suppress civilians, political opposition and activists around the world.

 

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

The South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) is responsible for the management of fisheries for non-highly migratory species. I voted in favour of this report, which transposes conservation and management measures adopted so far, of which there are 15.
EU vessels from four Member States currently fish there, targeting jack mackerel. In 2005 the catch of jack mackerel by the EU fleet made up less than 10% of the total. Significant catches of deep sea species were also taken in the years leading up to 2010.

 

Punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I voted in favour of this report which examines how EU macro-regional strategies can construct a platform to improve cross-sectoral coordination. In future, we must ensure these strategies are implemented effectively, ensure participating countries invest enough and focus on making results measurable.

 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)

16-01-2018

This proposal intends to bring technical measures under one piece of legislation, reducing unwanted catches and limiting the effects of fishing gear on vulnerable species and ecosystems, primarily through a process of simplification and regionalisation, using ‘performance indicators’ to monitor progress over time.

 

Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

In November 2016 the Commission published its Communication entitled ‘International ocean governance: an agenda for the future of our oceans’. The Communication proposes 50 actions for ‘safe, secure, clean and sustainably managed oceans in Europe and around the world’.
The Communication is also part of the EU’s response to the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular Sustainable Development Goal 14: to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
I voted in favour of this report which represents Parliament’s response to the Commission’s Communication and outlines what should be done to make oceans more sustainable. The report includes measures on shipping, plastics, agriculture and fisheries, as well as deep sea mining and offshore drilling.

 

Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

I voted in favour of this report which focuses on various technical tools to ensure gender equality and climate justice/climate change are interlinked. It proposes the development of a UNFCCC gender action plan, the appointment of a national gender focal point during climate negotiations and within the platform on disaster displacement, that women’s participation in decision—making be ensured, and a commitment to gender equality and women’s empowerment in the institutional process, both at EU and Member State level.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels