Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • Regatul Unit Labour Party

Luări de cuvânt în plen

766

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020 (dezbatere)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

Relațiile politice ale UE cu ASEAN (prezentare succintă)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Protecția împotriva incendiilor în clădiri (dezbatere)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Situația din Coreea de Nord (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Situația din Coreea de Nord (dezbatere) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Relațiile politice ale UE cu India (prezentare succintă)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană (dezbatere)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

3

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Propuneri de rezoluţie

177

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Strategia UE privind Siria

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la strategia UE privind Siria

15-05-2017 B8-0331/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între copii

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Filipine – cazul senatoarei Leila M. De Lima

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea propunerii "Odysseus" pentru relansarea Serviciului european de voluntariat

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Caducă

Detalii

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data deschiderii : 03-10-2016
Data limită : 03-01-2017
Numărul de semnatari : 91 - 04-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la creșterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la Directiva UE privind asistența medicală transfrontalieră

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 64 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Caducă

Detalii

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 310 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la prioritatea care trebuie acordată unei strategii europene privind demența

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 139 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la vânătoarea de trofee

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Caducă

Detalii

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 134 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea externării persoanelor cu handicap în UE

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Caducă

Detalii

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data deschiderii : 25-03-2015
Data limită : 25-06-2015
Numărul de semnatari : 128 - 26-06-2015

Declaraţie scrisă privind lipsa de centre de îngrijire adecvate care să se ocupe de copii cu handicap după programul școlar în UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Caducă

Detalii

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 09-03-2015
Data limită : 09-06-2015
Numărul de semnatari : 175 - 10-06-2015

Întrebări parlamentare

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Comisia

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Comisia

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Comisia

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Comisia

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Comisia

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Comisia

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Comisia

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Comisia

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Consiliul

Interdicția UE privind circulația animalelor sălbatice de circ

16-05-2017 O-000042/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

54

 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Aplicarea unor măsuri de control în cazul acriloilfentanilului (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

Relațiile politice ale UE cu India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member states are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users.Only 20 member states fully reported on their arms export.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels