Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • Regatul Unit Labour Party

Luări de cuvânt în plen

771

Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (dezbatere)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine El Abidine

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020 (dezbatere)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Relațiile politice ale UE cu ASEAN (prezentare succintă)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(18)

Protecția împotriva incendiilor în clădiri (dezbatere)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

3

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Propuneri de rezoluţie

179

Propunere de rezoluţie referitoare la statul de drept în Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Strategia UE privind Siria

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la strategia UE privind Siria

15-05-2017 B8-0331/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între copii

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea propunerii "Odysseus" pentru relansarea Serviciului european de voluntariat

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Caducă

Detalii

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data deschiderii : 03-10-2016
Data limită : 03-01-2017
Numărul de semnatari : 91 - 04-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la creșterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la Directiva UE privind asistența medicală transfrontalieră

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 64 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Caducă

Detalii

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 310 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la prioritatea care trebuie acordată unei strategii europene privind demența

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 139 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la vânătoarea de trofee

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Caducă

Detalii

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 134 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea externării persoanelor cu handicap în UE

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Caducă

Detalii

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data deschiderii : 25-03-2015
Data limită : 25-06-2015
Numărul de semnatari : 128 - 26-06-2015

Declaraţie scrisă privind lipsa de centre de îngrijire adecvate care să se ocupe de copii cu handicap după programul școlar în UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Caducă

Detalii

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 09-03-2015
Data limită : 09-06-2015
Numărul de semnatari : 175 - 10-06-2015

Întrebări parlamentare

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Comisia

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Comisia

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Comisia

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Comisia

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Comisia

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Comisia

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Comisia

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Comisia

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Comisia

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

76

 

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Perioada pentru adoptarea actelor delegate (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Tipologiile teritoriilor (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels