Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • Regatul Unit Labour Party

Luări de cuvânt în plen

797

Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.2)

Sistemele de arme autonome (dezbatere)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(15)

Controlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune (dezbatere)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(21)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(30)

Burundi (dezbatere)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.3)

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (dezbatere)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Relațiile UE-NATO (dezbatere)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(16)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

5

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Propuneri de rezoluție instituționale

185

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0376/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Filipine

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0202/2018

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la statul de drept în Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

9

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinirea propunerii "Odysseus" pentru relansarea Serviciului european de voluntariat

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Caducă

Detalii

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data deschiderii : 03-10-2016
Data limită : 03-01-2017
Numărul de semnatari : 91 - 04-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la creșterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la Directiva UE privind asistența medicală transfrontalieră

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 64 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Caducă

Detalii

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 310 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la prioritatea care trebuie acordată unei strategii europene privind demența

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Caducă

Detalii

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 139 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la vânătoarea de trofee

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Caducă

Detalii

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 134 - 19-04-2016

Declaraţie scrisă referitoare la donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Închisă cu majoritate

Detalii

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data deschiderii : 14-10-2015
Data limită : 14-01-2016
Data adoptării : 14-01-2016
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 18-01-2016
Numărul de semnatari : 388 - 15-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea externării persoanelor cu handicap în UE

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Caducă

Detalii

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data deschiderii : 25-03-2015
Data limită : 25-06-2015
Numărul de semnatari : 128 - 26-06-2015

Declaraţie scrisă privind lipsa de centre de îngrijire adecvate care să se ocupe de copii cu handicap după programul școlar în UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Caducă

Detalii

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data deschiderii : 09-03-2015
Data limită : 09-06-2015
Numărul de semnatari : 175 - 10-06-2015

Întrebări scrise

230

  Urban Innovative Actions funding in the West Midlands

29-06-2018 E-003594/2018 Comisia

  Information on preventing outbreaks of new animal diseases

29-06-2018 E-003593/2018 Comisia

  Strengthened information exchange on fire safety in buildings and construction works

29-06-2018 E-003592/2018 Comisia

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

05-06-2018 P-003037/2018 Comisia

  Reliance of systemic banks on iCloud

07-05-2018 E-002520/2018 Comisia

  Reliance of cloud storage of financial data

07-05-2018 E-002519/2018 Comisia

  Implementation of recommendations to review UN aid response in Syria

03-05-2018 E-002475/2018 Comisia

  EU policy with regard to UN early recovery agreements in Syria

03-05-2018 E-002474/2018 Comisia

  Definitions of 'reconstruction', 'early recovery' and 'resilience' in the EU's Syria strategy

03-05-2018 E-002473/2018 Comisia

  VP/HR - Violence against ethnic minorities in Kachin and Shan states in Myanmar

30-04-2018 E-002408/2018 Comisia

Întrebări orale

3

Interdicția UE privind circulația animalelor sălbatice de circ

16-05-2017 O-000042/2017 Comisia

Interdicția UE privind circulația animalelor sălbatice de circ

14-02-2017 O-000013/2017 Comisia

O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

116

 

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

. ‒ The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The Agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Europass: un cadru pentru abilități și calificări (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Over twelve years, more than 100 million Europass CVs have been created online. Labour MEPs voted in favour of updating and promoting this tool. With a single online portal, both recruiters and applicants will have easy access to available information that can be useful for job searches, applications, recruitment, choice of education, training or career paths. To this end, the Europass online platform and tools should be more user-friendly and safer, available free of charge to all users, and accessible for persons with disabilities.

 

Programul „Europa creativă” (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

The EUYO is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence. Since its formation in 1976, following a proposal by the European Parliament, it has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for excellence. Since 2016, the orchestra was in danger of being forced to shut down because of a lack of funds. The amended regulation aims at ensuring its financial survival until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversifies its revenues and increases its visibility, and ensures full transparency in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in order to develop Europe and provide funding in a stable and coherent manner in the future Creative Europe programme. I voted in favour of the proposed text, as I believe that it reflects this approach.

 

O bază fiscală consolidată comună a societăților (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

In late 2016 the Commission put forward a major overhaul of the corporate taxation rules in a two-step approach, namely a proposal for the Common Corporate Tax Base (CCTB) and a proposal for the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). At the same time, the Commission withdrew its 2011 CCCTB proposal blocked in the Council. The objective of this re-launched project is to strengthen the internal market by making it easier and cheaper for companies to operate cross-border in the EU, and also to counter practices of corporate aggressive tax planning and to increase corporate tax transparency in the EU. While the CCTB provides for a single set of rules for the calculation of the corporate tax base, the CCCTB introduces a consolidation element which would enable businesses to offset losses in one Member State against profits in another Member State.

 

O bază fiscală comună a societăților (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

The way in which corporate income tax is calculated in Europe is outdated and no longer a match for the aggressive tax-planning practices of multinationals (MNEs). SMEs do not have this possibility and therefore the gap between taxes paid by MNEs and the share paid by SMEs has widened over recent decades. The EP has therefore been calling since 2015 for the establishment of an EU-wide common consolidated corporate tax base (CCCTB). The CCCTB comes with a tax proposal that does meet the criteria of the modern economy and levels the playing field between SMEs and MNEs.

 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ This report sets out Parliament’s position on the future of EU finances. I voted in favour of the report because it sets the right priorities by calling for more funds for programmes such as the research programme, the successor programme to Horizon 2020, the student exchange programme Erasmus+ and more funds to tackle youth unemployment.

 

Punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

I support this recommendation. The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) is there to fund steel and coal research activities through low-risk financial investments. These research activities are numerous and include research into reducing CO2 emissions, better waste management and improving IT systems.

 

Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

President, I voted in favour of this recommendation. The EU and New Zealand are close partners. This agreement fosters that partnership by providing for practical arrangements between the administrations, which secure global supply chains and facilitate the fight against customs fraud.

 

O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Over 25 500 people lost their lives on EU roads in 2016 and over 130 000 people were recorded as seriously injured. These shocking figures underline that targeted measures and new technologies with clear road safety benefits are urgently needed. We therefore welcome the communication by the European Commission as well as the report of the European Parliament, considering that the cooperation between intelligent systems has the potential to significantly improve road safety: it helps the driver to take the right decision and adapt to the traffic situation. We are of the opinion that policymakers should not merely focus their eyes on futuristic systems, but should also ensure the adoption of life-saving technologies that are available now or that are near-to-market, and that is why we are insisting that further legislative action should be taken at EU level if no significant progress is made by 2022.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels