Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
 • Membră
 • Regatul Unit Labour Party

Grupuri politice

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membră
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membră
 • 01.07.2014 ... : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Regatul Unit)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Regatul Unit)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Regatul Unit)

Președintă

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegația pentru relațiile cu India

Vicepreședintă

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegația pentru relațiile cu India

Membră

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Comisia pentru bugete
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegația pentru relațiile cu țările membre ale ASEAN, Asia de Sud-Est și cu Republica Coreea
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Comisia pentru bugete
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru bugete
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și cu Asociația pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Conferința președinților de delegație
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru bugete
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Comisia pentru bugete
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Conferința președinților de delegație
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 14.07.2014 ... : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14.03.2018 ... : Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Membru supleant

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Comisia temporară privind provocările politice și resursele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16.07.2014 ... : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • 22.05.2015 ... : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19.01.2017 ... : Comisia pentru afaceri externe

Activităţi parlamentare în plen - a şasea legislatură

Luări de cuvânt în plen

122

Explicaţii privind votul

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

Explicaţii privind votul

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Explicaţii privind votul

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE

Explicaţii privind votul

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei

Explicaţii privind votul

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul uciderii

Explicaţii privind votul

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă

Explicaţii privind votul

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Explicaţii privind votul

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (dezbatere)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Rapoarte în calitate de raportor

3

Avize în calitate de raportor pentru aviz

7

AVIZ referitor la o inițiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creșterii economice și ocupării forței de muncă

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

AVIZ referitor la Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania în vederea adoptării Deciziei-cadru a Consiliului privind executarea deciziilor pronunțate în absență și de modificare a Deciziei-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, a Deciziei-cadru 2005/214/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare, a Deciziei-cadru 2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare și a Deciziei-cadru 2008./.../JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

AVIZ referitor la Cartea albă privind sportul

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

AVIZ cu privire la Cartea verde privind instrumentele de piaţă utilizate în scopuri aferente politicii de mediu şi altor politici conexe

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

AVIZ privind industriile culturale din Europa

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

  OPINION 2007 budget: Section III - Commission

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

  OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Propuneri de rezoluţie

19

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE privind Pakistanul

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nepal

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Sri Lanka

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Declaraţii scrise

3

  Written declaration on recognising the significance of the swastika as a religious symbol of peace

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Caducă

Detalii

Robert EVANS , Neena GILL

Data deschiderii : 21-02-2005
Data limită : 21-05-2005
Numărul de semnatari : 18 - 21-05-2005

  Written declaration on the European Parliament response to the Asian tsunami disaster

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Caducă

Detalii

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Data deschiderii : 10-01-2005
Data limită : 10-04-2005
Numărul de semnatari : 112 - 10-04-2005

  Written declaration on commemmorations of the 20th anniversary of the Bhopal Disaster

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Caducă

Detalii

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Data deschiderii : 26-11-2004
Data limită : 26-02-2005
Numărul de semnatari : 72 - 26-02-2005

Întrebări parlamentare

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Comisia

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Consiliul

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Comisia

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Comisia

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Comisia

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Comisia

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Comisia

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Comisia

Apărarea împotriva incendiilor în hoteluri

12-10-2007 O-0066/2007 Comisia

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Comisia

Activităţi parlamentare în plen - a cincea legislatură

Luări de cuvânt în plen

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Rapoarte în calitate de raportor

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Propuneri de rezoluţie

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Caducă

Detalii

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Data deschiderii : 20-02-2004
Data limită : 06-05-2004
Numărul de semnatari : 50 - 06-05-2004

Întrebări parlamentare

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Comisia

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Comisia

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Consiliul

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Comisia

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Comisia

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Comisia

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Comisia

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Comisia

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels