Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
 • Membru
 • Regatul Unit Conservative Party
 • Data nașterii: 11 mai 1948, Colombo (Sri Lanka)

Luări de cuvânt în plen

19

Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (dezbatere)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Ordinea lucrărilor

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Ordinea lucrărilor (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Ordinea lucrărilor (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Situația din Coreea de Nord (dezbatere)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Situația din Coreea de Nord (dezbatere) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (dezbatere)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Sectorul privat și dezvoltarea (prezentare succintă)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Rapoarte în calitate de raportor

1

RAPORT referitor la sectorul privat și la dezvoltare

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

8

RAPORT referitor la îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare

DEVE
28-03-2018 A8-0129/2018

RAPORT referitor la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

RAPORT referitor la lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE

DEVE
27-01-2015 A8-0012/2015

RAPORT referitor la UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Avize în calitate de raportor pentru aviz

5

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

AVIZ referitor la o propunere de rezoluție nelegislativă referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

32

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

AVIZ referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

AVIZ referitor la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

AVIZ referitor la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Propuneri de rezoluție instituționale

8

Propunere de rezoluţie referitoare la acțiunile subsecvente Agendei 2030 și la evaluarea acesteia

09-05-2016 B8-0583/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația umanitară din Sudanul de Sud

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Propunere de rezoluţie referitoare la situația umanitară din Sudanul de Sud

05-11-2014 B8-0214/2014

Propunere comună de rezoluţie referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Propunere comună de rezoluţie referitoare la încălcarea drepturilor omului în Bangladesh

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/rev. 1

Propunere de rezoluţie referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola

16-09-2014 B8-0107/2014

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la abordarea provocărilor scoase în evidență de indicele global al foametei

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Caducă

Detalii

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 61 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru eradicarea poliomielitei

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Închisă cu majoritate

Detalii

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Data deschiderii : 09-03-2015
Data limită : 09-06-2015
Data adoptării : 09-06-2015
Lista semnatarilor este publicată în anexa 01 la procesul-verbal din 11-06-2015
Numărul de semnatari : 404 - 10-06-2015

Întrebări scrise

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Comisia

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Comisia

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Comisia

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Comisia

Întrebări orale

1

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

05-05-2015 O-000046/2015 Comisia

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels