Victor NEGRESCU

Luări de cuvânt în plen

1061

Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (dezbatere)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(14)

Modelul uniform de viză (dezbatere)

01-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-01(4)

Protecția adulților vulnerabili (dezbatere) (dezbatere)

01-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-01(5)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(21)

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (dezbatere)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(17)

Situația din Moldova (dezbatere)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(14)

Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (prezentare succintă)

15-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-15(19)

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(23)

Rapoarte în calitate de raportor

8

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

16

RAPORT conținând recomandări către Comisie privind protecția adulților vulnerabili

JURI
03-04-2017 A8-0152/2017

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

9

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

BUDG
05-04-2017 BUDG_AD(2017)600929

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale.

BUDG
04-04-2017 BUDG_AD(2017)597622

AVIZ referitor la Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE

BUDG
10-11-2016 BUDG_AD(2016)589310

AVIZ referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European

BUDG
26-10-2016 BUDG_AD(2016)589457

AVIZ referitor la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative

JURI
14-10-2016 JURI_AD(2016)587490

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a Observațiilor finale ale Comitetului Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap

JURI
24-05-2016 JURI_AD(2016)577027

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză

JURI
12-01-2016 JURI_AD(2016)571707

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

JURI
26-03-2015 JURI_AD(2015)546831

Propuneri de rezoluție instituționale

197

Propunere comună de rezoluţie referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la relațiile UE-Turcia

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Declaraţii scrise

15

Declaraţie scrisă referitoare la insuficiența cardiacă

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Caducă

Detalii

Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 236 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 59 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la criptare

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caducă

Detalii

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 56 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la dreptul fundamental la apă potabilă

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Caducă

Detalii

Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 78 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la dosarele medicale electronice

27-04-2016 P8_DCL(2016)0050 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Giovanni LA VIA , Biljana BORZAN , Françoise GROSSETÊTE , Eva KAILI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ivo VAJGL , Nessa CHILDERS , Enrico GASBARRA , Milan ZVER , Philippe DE BACKER , Kateřina KONEČNÁ , Piernicola PEDICINI , Ivan JAKOVČIĆ , José BLANCO LÓPEZ , Nicola CAPUTO , Fabio Massimo CASTALDO , Brando BENIFEI , Eva MAYDELL , Cătălin Sorin IVAN

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 88 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la reprezentarea drepturilor generațiilor viitoare și echitatea între generații în elaborarea politicilor și procesul decizional de la nivelul Uniunii

07-03-2016 P8_DCL(2016)0020 Caducă

Detalii

Benedek JÁVOR , Margrete AUKEN , Miriam DALLI , José Inácio FARIA , Enrico GASBARRA , Eva KAILI , Jean LAMBERT , Giovanni LA VIA , Jo LEINEN , Victor NEGRESCU , Sirpa PIETIKÄINEN , Pavel POC , Dario TAMBURRANO

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 51 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la prevenirea efectelor cutremurelor

24-02-2016 P8_DCL(2016)0012 Caducă

Detalii

Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ

Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 104 - 25-05-2016

Declaraţie scrisă referitoare la vânătoarea de trofee

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Caducă

Detalii

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 134 - 19-04-2016

Întrebări scrise

186

Recunoașterea diplomelor online

19-05-2017 E-003426/2017 Comisia

Autoturismele fără șofer

19-05-2017 E-003425/2017 Comisia

Restricțiile introduse de Elveția

12-05-2017 E-003320/2017 Comisia

Acordul comercial UE-Mercosur

27-04-2017 E-002954/2017 Comisia

Mersul cu bicicleta și alte mijloace sănătoase de transport

27-04-2017 E-002953/2017 Comisia

Incidente legate de jocul "balena albastră"

10-04-2017 E-002599/2017 Comisia

Tratatul de la Roma și Europa cu mai multe viteze

28-03-2017 E-002176/2017 Comisia

Editarea de gene

28-03-2017 E-002175/2017 Comisia

Internetul obiectelor (IO)

28-03-2017 E-002174/2017 Comisia

Fondurile structurale și de investiții europene

28-03-2017 E-002173/2017 Comisia

Întrebări orale

5

Programul "Garanția UE pentru tineret"

09-06-2017 O-000051/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

10-01-2017 O-000003/2017 Comisia

Sistemele de inovare agricolă din UE

30-04-2015 O-000045/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

237

 

Cerere de ridicare a imunității lui Marine Le Pen

15-06-2017

The report on the request for the waiver of the immunity of Marine Le Pen has been voted following the evaluation made by the Committee on Legal Affairs (JURI).

 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)

15-06-2017

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) entered into force in July 2015 and has brought a significant contribution to economic, social and territorial cohesion, as well as boosting employment. I support the implementation of EFSI because it promotes future-oriented investments. We have requested more transparency in the selection process, in order for all the Member States to gain access to this fund.

 

Agenda europeană pentru economia colaborativă (A8-0195/2017 - Nicola Danti)

15-06-2017

The concept of a ‘collaborative economy’ encompasses a wide range of activities, which stem from a variety of collaborative business models, including non-profit driven ones. The business models range from collaborative platforms which enable the exchange of goods or services all over the world to small collaborative SMEs which provide services for local communities. I support the European agenda for the collaborative economy because it can create significant opportunities for consumers, entrepreneurs and citizens, and as well as generate new jobs, growth and sources of income.

 

Platformele online și piața unică digitală (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

. ‒ Achieving a digital single market is essential for fostering the EU’s competitiveness, creating high-quality jobs and promoting the growth of the digital economy in Europe.
Online platforms benefit today’s digital economy and society by increasing the choices available to consumers and creating and shaping new markets. I support the ongoing work being done to update and complement the current legal framework so as to make it fit for purpose in the digital age because an effective and attractive regulatory environment is vital for the development of online and digital business in Europe.

 

Situația umanitară din Yemen (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)

15-06-2017

. ‒ I support the EU’s call to all parties in the conflict to take all necessary steps to prevent or respond to all forms of violence in situations of armed conflict. I welcome the fact that the EU and its Member States are ready to step up humanitarian assistance to the population across the country in response to the rising needs, and to mobilise their assistance to fund projects in crucial sectors.

 

Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (B8-0405/2017, B8-0406/2017)

15-06-2017

. ‒ Freedom of association and freedom of expression are fundamental rights of every citizen of the Union. Therefore, I encourage the relevant institutions to respect the EU’s founding principle ‘United in Diversity’, which applies to all European political parties and foundations that observe the values on which the European Union is founded.

 

Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

14-06-2017

. ‒ The proposed regulation is a key climate-change measure, covering around 60% of the EU’s greenhouse-gas emissions, and it is therefore vital in terms of meeting our commitments under the Paris Agreement. I am in favour of this report on binding annual greenhouse-gas emission reductions to meet these commitments.

 

Cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas (articolul 150 din Regulamentul de procedură)

14-06-2017

The report on the request for the waiver of the immunity of Rolandas Paksas has been voted following the evaluation on the JURI Committee.

 

Cerere de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski (articolul 150 din Regulamentul de procedură)

14-06-2017

The report on the request for the waiver of the immunity of Mylène Troszczynski has been voted following the evaluation on the JURI Committee.

 

Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură)

14-06-2017

The report on the request for the waiver of the immunity of Jean-Marie Le Pen has been voted following the evaluation on the JURI Committee.