Nicole FONTAINE : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Franța)

Vicepreședintă 

 • 11-04-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Afganistan

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 15-03-2007 / 10-04-2007 : Delegația pentru relațiile cu Afganistan

Membru supleant 

 • 21-07-2004 / 06-09-2005 : Comisia pentru afaceri externe
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 07-09-2005 / 14-01-2007 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri juridice

all-activities 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind unirea politicii externe, de securitate şi apărare  
- P6_DCL(2007)0010 - Caducă  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Data deschiderii : 31-01-2007
Data limită : 30-04-2007
Numărul de semnatari : 279 - 30-04-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.