Daniel Petru FUNERIU : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (România)

Membru 

  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant 

  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Belarus

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 194 și articolul 162 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 133

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.