Viorica DĂNCILĂ : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Partidul Social Democrat (România)

Vicepreședintă 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 25-01-2017 / 28-01-2018 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-07-2014 / 28-01-2018 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 17-09-2014 / 28-01-2018 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 31-03-2015 / 28-01-2018 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 05-10-2016 / 21-11-2016 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 06-09-2017 / 28-01-2018 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 194 și articolul 162 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 52a

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 53, articolul 54, anexa V

AVIZ referitor la regiunile cu întârzieri în dezvoltare din UE  
- AGRI_AD(2018)612186 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă precare  
- AGRI_AD(2017)592286 -  
-
AGRI 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015: Secțiunea III - Comisia și agențiile executive  
- FEMM_AD(2017)593956 -  
-
FEMM 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 205a

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii  
- REGI_AD(2017)604609 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la sistemele penitenciare și condițiile din închisori  
- FEMM_AD(2017)601057 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare)  
- FEMM_AD(2015)549448 -  
-
FEMM 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 123, articolul 128, articolul 130b, articolul 135

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 128

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 130b, anexa II

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 183

Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, de stabilire a unei proceduri de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) EN  
 

. ‒ I totally agree with the rapporteur’s position, which is that this proposal will lead to better compliance with the notification obligation established by the Services Directive, increase transparency and strengthen dialogue among the Member States and the Commission, and, consequently, improve implementation of the directive.

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)  
 

Având în vedere că studiile indică faptul că abuzul sexual asupra copiilor afectează mai multe fete decât băieți (ratele de prevalență fiind de 13,4 % pentru fete și 5,7 % pentru băieți) și este comis în mod predominant de bărbați, consider că aspectul de gen trebuie să se reflecte în prevenirea abuzului sexual împotriva copiilor și protecția împotriva acestuia, iar statele membre trebuie să țină cont de dimensiunea puternică de gen înregistrată în procentele celor care raportează aceste abuzuri.

Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)  
 

Consider că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a depune o cerere oficială direct către reprezentanții acestora și, prin urmare, consider că acest drept trebuie să fie protejat și valorificat în mod adecvat, deoarece este esențial pentru a asigura participarea activă a cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 130, anexa II

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea produselor organice în cantine  
- P8_DCL(2016)0117 - Caducă  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 75 - 25-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate  
- P8_DCL(2016)0086 - Caducă  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 59 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la dreptul fundamental la apă potabilă  
- P8_DCL(2016)0071 - Caducă  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 78 - 13-12-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar