Viorica DĂNCILĂ

Luări de cuvânt în plen

332

Punerea în aplicare a pilonului social (dezbatere)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (prezentare succintă)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(20)

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (dezbatere)

05-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-05(2)

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (dezbatere)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(10)

Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (prezentare succintă)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(15)

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(19)

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (dezbatere)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (prezentare succintă)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(25)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

10

AVIZ referitor la regiunile cu întârzieri în dezvoltare din UE

AGRI
25-01-2018 AGRI_AD(2018)612186

AVIZ referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă precare

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015: Secțiunea III - Comisia și agențiile executive

FEMM
27-01-2017 FEMM_AD(2017)593956

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2015

FEMM
27-01-2017 FEMM_AD(2017)593954

AVIZ referitor la investiții în locuri de muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului întocmit în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC

AGRI
14-10-2016 AGRI_AD(2016)587470

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

FEMM
06-09-2016 FEMM_AD(2016)585566

AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2017

FEMM
17-06-2016 FEMM_AD(2016)580403

AVIZ referitor la reprezentarea lucrătorilor la nivelul consiliilor de administrație în Europa

FEMM
22-04-2016 FEMM_AD(2016)571422

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

AGRI
14-10-2015 AGRI_AD(2015)560764

AVIZ O rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

REGI
03-03-2015 REGI_AD(2015)539800

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

4

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

REGI
21-06-2017 REGI_AD(2017)604609

AVIZ referitor la sistemele penitenciare și condițiile din închisori

FEMM
12-05-2017 FEMM_AD(2017)601057

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare)

FEMM
06-05-2015 FEMM_AD(2015)549448

AVIZ referitor la investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană

FEMM
31-03-2015 FEMM_AD(2015)549256

Propuneri de rezoluție instituționale

151

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea antisemitismului

29-05-2017 B8-0383/2017

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Italia după cutremure

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din Italia după cutremure

23-11-2016 B8-1288/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din Siria

21-11-2016 B8-1253/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Belarus

21-11-2016 RC-B8-1232/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară

25-10-2016 RC-B8-1122/2016

Propunere de rezoluţie referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia

24-10-2016 B8-1163/2016

Declaraţii scrise

11

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea produselor organice în cantine

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Caducă

Detalii

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 75 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Caducă

Detalii

Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 59 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la dreptul fundamental la apă potabilă

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Caducă

Detalii

Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA

Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 78 - 13-12-2016

Declaraţie scrisă referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Caducă

Detalii

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 310 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea consumului de fructe și legume

11-04-2016 P8_DCL(2016)0034 Caducă

Detalii

Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 142 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la Inițiativa europeană pentru miere la micul dejun și la Ziua Internațională a Albinelor

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caducă

Detalii

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 224 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la relația UE cu țările terțe care beneficiază direct de pe urma corupției din UE

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Caducă

Detalii

Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL

Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 90 - 12-07-2016

Declaraţie scrisă referitore la sprijinirea și încurajarea accesului la piața forței de muncă pentru femeile din mediul rural

07-03-2016 P8_DCL(2016)0024 Caducă

Detalii

Viorica DĂNCILĂ , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Maria NOICHL , Paolo DE CASTRO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Czesław Adam SIEKIERSKI , Mairead McGUINNESS , Esther HERRANZ GARCÍA , Ulrike MÜLLER , Maria HEUBUCH

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 151 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la prevenirea obezității în rândul copiilor

05-10-2015 P8_DCL(2015)0056 Caducă

Detalii

Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ

Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 129 - 06-01-2016

Declaraţie scrisă referitoare la dreptul la libera circulație a forței de muncă în Europa

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Caducă

Detalii

Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA

Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 135 - 08-12-2015

Întrebări scrise

153

Dialogul interpersonal la nivel înalt UE-China

25-01-2018 E-000417/2018 Comisia

Femeile și schimbările climatice

12-01-2018 E-000189/2018 Comisia

Agricultura familială

20-12-2017 E-007922/2017 Comisia

Depopularea și plecarea femeilor din zonele rurale

20-12-2017 E-007921/2017 Comisia

Cetățeni europeni care suferă de deficiențe de auz

20-12-2017 E-007869/2017 Comisia

Ordinul european de protecție

08-12-2017 E-007584/2017 Comisia

Femeile fermier

30-11-2017 E-007406/2017 Comisia

Violența cibernetică împotriva femeilor și a fetelor

27-11-2017 E-007255/2017 Comisia

Egalitate de gen - politici regionale

24-11-2017 E-007246/2017 Comisia

Protecția victimelor împotriva atacurilor cibernetice

14-11-2017 P-006992/2017 Comisia

Întrebări orale

19

Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE

01-12-2017 O-000094/2017 Comisia

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

31-10-2017 O-000083/2017 Comisia

Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 O-000063/2017 Comisia

Programul "Garanția UE pentru tineret"

09-06-2017 O-000051/2017 Comisia

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate

21-03-2017 O-000021/2017 Comisia

Riscurile pentru sănătate ale consumul de uleiuri vegetale, în special uleiul de palmier

06-01-2017 O-000001/2017 Comisia

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

12-10-2016 O-000121/2016 Consiliul

Riscurile pentru sănătate ale consumul de uleiuri vegetale, în special uleiul de palmier

02-09-2016 O-000110/2016 Comisia

Interpelări

1

Incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 G-000009/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

163

 

Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, de stabilire a unei proceduri de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto)

14-12-2017

. ‒ I totally agree with the rapporteur’s position, which is that this proposal will lead to better compliance with the notification obligation established by the Services Directive, increase transparency and strengthen dialogue among the Member States and the Commission, and, consequently, improve implementation of the directive.

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Având în vedere că studiile indică faptul că abuzul sexual asupra copiilor afectează mai multe fete decât băieți (ratele de prevalență fiind de 13,4 % pentru fete și 5,7 % pentru băieți) și este comis în mod predominant de bărbați, consider că aspectul de gen trebuie să se reflecte în prevenirea abuzului sexual împotriva copiilor și protecția împotriva acestuia, iar statele membre trebuie să țină cont de dimensiunea puternică de gen înregistrată în procentele celor care raportează aceste abuzuri.

Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)

14-12-2017

Consider că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a depune o cerere oficială direct către reprezentanții acestora și, prin urmare, consider că acest drept trebuie să fie protejat și valorificat în mod adecvat, deoarece este esențial pentru a asigura participarea activă a cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

Consider că scopul negocierilor între Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit (UK), desfășurate în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), este de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit din UE, ținând cont de cadrul pentru viitoarea relație a Regatului Unit cu Uniunea, odată ce acesta nu mai este un stat membru. De asemenea, cred că asigurarea unei retrageri ordonate impune ca negocierile să aibă un calendar strict, astfel încât aspectele legate de separare, ce decurg din retragerea iminentă a Regatului Unit, să fie abordate într-o primă etapă, înainte ca negocierile să poată trece la a doua etapă.

Proiect de recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (B8-0660/2017)

13-12-2017

Consider regretabil faptul că, atât în legislația de la nivelul UE, cât și în cea de la nivel național privind evaziunea fiscală și combaterea spălării de bani, mai există încă multe lacune și cred că se impune de urgență o punere în aplicare riguroasă și îmbunătățirea în continuare a legislației în vigoare.

Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe (A8-0374/2017 - Linnéa Engström)

12-12-2017

Deoarece prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor, susțin întru totul poziția raportoarei care recomandă Comisiei să o accepte fără alte modificări, având în vedere că noul regim prevede norme stricte, transparente și armonizate privind eliberarea și gestionarea autorizațiilor de pescuit pentru navele UE care pescuiesc în afara apelor comunitare, dar și în beneficiul unor nave străine care operează în apele UE.

Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (A8-0380/2017 - Albert Deß)

12-12-2017

Propunerea Omnibus reprezintă, în ciuda gestionării sale semnificative și a complexității administrative, o oportunitate importantă de a îmbunătăți și de a rezolva problemele majore cu care agricultorii noștri s-au confruntat de-a lungul primilor trei ani de aplicare a noii PAC.
Propunerile venite de la Comisie sunt remarcabile, dar nu suficiente pentru a reacționa la tensiunile de pe piață cu care ne-am confruntat de-a lungul ultimilor ani, așa că liniile orientative ale acestui pachet legislativ important s-au bazat pe simplificarea, organizarea și gestionarea riscurilor - acestea reprezentând principiile directoare ale muncii noastre.
În urma tuturor crizelor agricole din ultimii ani, consider că fermierii au nevoie de instrumente mai bune pentru a se proteja atât de volatilitatea pieței, cât și de riscurile de producție neprevăzute, cum ar fi condițiile meteorologice nefavorabile, dăunătorii plantelor sau bolile animalelor.
Având în vedere constrângerile cu care sectorul agricol s-a confruntat în ultima perioadă, nu cred că este oportun ca fondurile neutilizate din agricultură să fie redirecționate pentru alte obiective, înainte de a acoperi nevoile din sector.
Îi felicit pe cei doi raportori, Paolo De Castro și Albert Dess, și consider că abordarea Parlamentului European față de propunerea Omnibus este mult mai ambițioasă decât cea a altor instituții ale UE.

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

12-12-2017

Susțin poziția raportoarei, care consideră că este important să se prevadă evaluarea principalelor elemente tehnice, procese și efecte asupra mediului, precum și faptul că raportul ar trebui să examineze ambiția generală a Schemei de compensare și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru aviația internațională (CORSIA), în ceea ce privește angajamentele asumate de Uniunea Europeană în temeiul Acordului de la Paris

Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)

12-12-2017

Având în vedere că industriile culturale și creative joacă un rol esențial în reindustrializarea Europei, fiind un factor de creștere care se află într-o poziție strategică pentru a declanșa efecte de propagare inovatoare în alte sectoare ale economiei, precum turismul, comerțul cu amănuntul și tehnologiile digitale, consider că FEIS ar trebui să ajute IMM-urile să depășească deficitul de capital din acest sector și ar trebui să vizeze, de regulă, proiecte cu un profil de risc mai ridicat decât proiectele finanțate în prezent prin programul Europa creativă și prin Fondul de garantare.

Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken)

12-12-2017

Situația privind teritorialitatea drepturilor de autor și de transmisiune este foarte complexă. Principiul prevede că, în cazul în care o acțiune sau un serviciu se efectuează într-o țară, dar se primește în altă țară, legea aplicabilă este legea țării în care se desfășoară acțiunea sau serviciul. Astfel, se pun piedici importante pentru utilizatorii de internet care accesează în general informațiile și programele distribuite de radiodifuzori prin mediul online.
Consider că este un vot regretabil, mai ales că vorbim despre mulți tineri, despre o nouă generație dinamică, generație care folosește internetul astfel, precum și despre o formă de cenzură, pentru că se blochează inclusiv schimburile culturale între statele membre ale UE.