Elena Oana ANTONESCU

Grupuri politice

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naţionale

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (România)

Membră

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 16.09.2009 / 21.10.2012 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 02.09.2009 / 13.01.2010 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

510

Conturile economice de mediu europene (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.12)

Punerea în aplicare a cerului unic european (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.13)

Libera circulație a lucrătorilor (A7-0386/2013 - Edit Bauer)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.17)

Raportul privind cetățenia UE în 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.26)

Mărfurile rezultate din transformarea produselor agricole (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.21)

Horticultura (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.27)

Eradicarea torturii în lume (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.28)

Fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.2)

Politica de coeziune (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.2)

Rapoarte în calitate de raportor

2

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

5

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind noile substanțe psihoactive

ENVI
31-01-2014 ENVI_AD(2014)524592

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport

ENVI
15-10-2012 ENVI_AD(2012)487783

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

2

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)480682

AVIZ referitor la PAC în perspectiva anului 2020 - cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii

ENVI
13-04-2011 ENVI_AD(2011)458861

Propuneri de rezoluţie

6

Declaraţii scrise

3

Declaraţie scrisă referitoare la recunoașterea poverii reprezentate de bolile alergice

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Caducă

Detalii

Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU

Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 179 - 21-01-2014

Declaraţie scrisă privind forța de muncă în domeniul sănătății din UE

17-05-2010 P7_DCL(2010)0040 Caducă

Detalii

Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER

Data deschiderii : 17-05-2010
Data limită : 17-09-2010
Numărul de semnatari : 182 - 09-09-2010

Declaraţie scrisă privind instituirea unui Program Erasmus pentru tinerii agricultori

19-04-2010 P7_DCL(2010)0025 Caducă

Detalii

Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI

Data deschiderii : 19-04-2010
Data limită : 09-09-2010
Numărul de semnatari : 135 - 09-09-2010

Întrebări parlamentare

69

Libera circulație în Uniunea Europeană

07-01-2014 O-000003/2014 Comisia

Libera circulație în Uniunea Europeană

07-01-2014 O-000002/2014 Consiliul

Aditivi alimentari care trebuie incluși în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008

13-12-2013 E-014100/2013 Comisia

Respectarea dreptului fundamental la liberă circulație pentru România și Bulgaria

04-12-2013 O-000140/2013 Comisia

Măsuri privind reducerea consumului de sare

11-10-2013 E-011642/2013 Comisia

Includerea Emiratelor Arabe Unite printre statele cu acces fără viză în spațiul Schengen

27-05-2013 E-005897/2013 Comisia

Includerea Emiratelor Arabe Unite printre statele cu acces fără viză în spațiul Schengen

27-05-2013 E-005896/2013 Consiliul

Informații privind măsurile ce vizează combaterea șomajului în rândul tinerilor

17-12-2012 E-011514/2012 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)

Declaraţie de interes financiar

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi