Pascal CANFIN : Prima pagină 

Președinte 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Membru 

CPCO  
Conferința președinților de comisie 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 
Avize în calitate de raportor pentru aviz 

Contact