Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
 • Membru
 • Germania Bündnis 90/Die Grünen
 • Data nașterii: 26 martie 1961, Bad Wildungen

Luări de cuvânt în plen

36

Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (dezbatere)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glifosatul și procedurile de autorizare (dezbatere)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (dezbatere)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Practici frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (dezbatere)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (dezbatere)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

6

RAPORT referitor la standardele minime pentru protecția iepurilor de crescătorie

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

12

AVIZ referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - Încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

AVIZ referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020 – contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

  OPINION on Discharge 2014: EU General Budget - EU Commission

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

AVIZ referitor la promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a Directivei 90/167/CEE

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Propuneri de rezoluţie

6

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea produselor organice în cantine

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Caducă

Detalii

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 75 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la risipa de produse alimentare

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Caducă

Detalii

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Data deschiderii : 12-01-2015
Data limită : 12-04-2015
Numărul de semnatari : 179 - 17-04-2015

Întrebări parlamentare

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Comisia

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Comisia

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Comisia

Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 O-000063/2017 Comisia

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Comisia

Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa

31-05-2017 O-000045/2017 Comisia

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Comisia

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Comisia

Interpelare majoră - Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

12-04-2017 O-000029/2017 Comisia

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels