Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
 • Membru
 • Germania Bündnis 90/Die Grünen
 • Data nașterii: 26 martie 1961, Bad Wildungen

Luări de cuvânt în plen

40

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare (dezbatere)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (dezbatere)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (dezbatere) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (dezbatere)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glifosatul și procedurile de autorizare (dezbatere)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

8

RAPORT referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare

ENVI
23-07-2018 A8-0268/2018

RAPORT referitor la standardele minime pentru protecția iepurilor de crescătorie

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

16

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

AGRI
30-08-2018 AGRI_AD(2018)623647

AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

AVIZ referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

AVIZ referitor la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

AVIZ referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - Încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

AVIZ referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

Propuneri de rezoluție instituționale

6

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea produselor organice în cantine

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Caducă

Detalii

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 75 - 25-01-2017

Declaraţie scrisă referitoare la risipa de produse alimentare

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Caducă

Detalii

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Data deschiderii : 12-01-2015
Data limită : 12-04-2015
Numărul de semnatari : 179 - 17-04-2015

Întrebări scrise

33

  Infringements of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

16-07-2018 E-003938/2018 Comisia

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Comisia

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Comisia

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Comisia

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Comisia

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Comisia

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Comisia

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Comisia

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Comisia

Întrebări orale

10

Interpelare majoră - incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 O-000063/2017 Comisia

Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa

31-05-2017 O-000045/2017 Comisia

Interpelare majoră - Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

12-04-2017 O-000029/2017 Comisia

Acizii grași trans (AGT)

13-07-2016 O-000106/2016 Comisia

Acizii grași trans (AGT)

13-07-2016 O-000105/2016 Consiliul

Epidemia cauzată de virusul Zika

24-02-2016 O-000030/2016 Comisia

Impunitatea pentru crimele franchiste din Spania

07-12-2015 O-000157/2015 Comisia

Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini

13-02-2015 O-000017/2015 Comisia

Interpelări

2

Incendiile din Uniunea Europeană din această vară

21-07-2017 G-000009/2017 Comisia

Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia

12-04-2017 G-000004/2017 Comisia

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels