Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Germania
 • Data nașterii: 03 noiembrie 1956, München

Grupuri politice

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Germania)

Vicepreședinte

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Membru

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru afaceri constituționale

Membru supleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru petiții
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru petiții

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

65

Situația din Coreea de Nord

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 de ani de la Primul Război Mondial: lecții de învățat și viitorul Europei (dezbatere)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Dreptul de anchetă al Parlamentului European (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (dezbatere)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Problemele constituţionale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene (dezbatere)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Relaţiile Parlamentului European cu instituţiile care reprezintă guvernele naţionale (dezbatere)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Stabilirea sediilor instituţiilor Uniunii Europene (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (vot)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Stabilirea sediilor instituţiilor Uniunii Europene (dezbatere)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Rapoarte în calitate de raportor

3

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

33

RAPORT referitor la modificarea Acordului interinstituțional privind registrul de transparență

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

RAPORT referitor la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

RAPORT referitor la implementarea Tratatului de la Lisabona în ce privește Parlamentul European

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

Avize în calitate de raportor pentru aviz

3

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al cetățenilor (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

34

AVIZ referitor la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

AVIZ referitor la raportul de cercetare privind rolul și operațiunile troicii (BCE, Comisia și FMI) în ceea ce privește țările care fac parte din programul zonei euro

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

AVIZ referitor la al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației UE (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

AVIZ referitor la adecvarea reglementărilor UE, la subsidiaritate și la proporționalitate - al 19-lea raport privind o mai bună legiferare pe anul 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

AVIZ referitor la amplasarea sediilor instituțiilor Uniunii Europene

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 – toate secțiunile

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

AVIZ referitor la planificarea orientată spre viitor a politicilor și tendințele pe termen lung: implicații bugetare pentru consolidarea capacităților

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

AVIZ referitor la bugetul 2014 – mandatul pentru trilog

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Propuneri de rezoluţie

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Thailanda

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Vietnam, în special la libertatea de exprimare

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația refugiaților nord-coreeni

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Întrebări parlamentare

6

Aderarea UE la CEDO și reforma Curții Europene a Drepturilor Omului

08-02-2012 O-000032/2012 Comisia

Aderarea UE la CEDO şi reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului

08-02-2012 O-000031/2012 Consiliul

  Implementation of the EU strategy for the Danube region with regard to navigability

18-07-2011 E-007406/2011 Comisia

  Amendment of Directive 2006/114/EC and transposition into domestic law of Directive 2005/29/EC

28-01-2011 E-000924/2011 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)

Declaraţie de interes financiar

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi