Petru Constantin LUHAN

Grupuri politice

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (România)

Membru

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

642

Supravegherea pe piață a produselor (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Ancheta prin sondaj asupra forței de muncă (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Sistemele de garantare a depozitelor (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Infrastructura pentru combustibili alternativi (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

12

AVIZ referitor la Planul de acțiune privind e-Sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

AVIZ referitor la integrarea migranților, efectele asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale în UE

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

AVIZ referitor la atractivitatea investițiilor în Europa

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Propuneri de rezoluţie

5

Propunere de rezoluţie referitoare la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării

14-02-2011 B7-0131/2011

Propunere comună de rezoluţie referitoare la o strategie europeană pentru regiunea Dunării

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Propunere de rezoluţie referitoare la o strategie europeană pentru regiunea Dunării

18-01-2010 B7-0036/2010

Propunere de rezoluţie referitoare la incendiile forestiere din vara lui 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la protejarea copiilor și a drepturilor acestora în contextul spațiului de nume de pe internet care vizează copiii

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Caducă

Detalii

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 230 - 10-12-2013

Declaraţie scrisă privind lupta împotriva sclerozei multiple

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Adoptată

Detalii

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Data deschiderii : 09-05-2012
Data limită : 13-09-2012
Data adoptării : 13-09-2012
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2012)0357
Numărul de semnatari : 408 - 13-09-2012

Propuneri de acte ale Uniunii

1

Propuneri de acte al Uniunii referitoare la normele de etichetare voluntară privind informațiile legate de caracterul adecvat al alimentelor pentru vegetarieni și vegani

27-11-2013 B7-0401/2013

Întrebări parlamentare

107

Boala inflamatorie cronică a intestinului

15-04-2014 E-004776/2014 Comisia

Implementarea fondurilor europene în România

19-12-2013 E-014362/2013 Comisia

Discriminarea românilor în Marea Britanie

19-12-2013 E-014361/2013 Comisia

Lupta împotriva corupției în România/MCV

19-12-2013 E-014360/2013 Comisia

Pregătiri pentru 2014-2020 /Acordul de Parteneriat

19-12-2013 E-014359/2013 Comisia

TAROM - monopol "de facto"

02-12-2013 E-013622/2013 Comisia

Regionalizarea în România

02-12-2013 E-013621/2013 Comisia

Noul Cod al insolvenței

02-12-2013 E-013620/2013 Comisia

Declarații (a şaptea legislatură)