Norica NICOLAI : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Vicepreședintă
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Vicepreședintă

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Național Liberal (România)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (România)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (România)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru pescuit
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru afaceri externe
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru control bugetar
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la regiunile cu întârzieri în dezvoltare din UE  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
AVIZ referitor la accelerarea inovării în domeniul energiei curate  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări minore 
Interpelări minore cu solicitare de răspuns scris, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 130a, anexa III

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda)  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (A8-0415/2018 - Barbara Kappel)  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la cartografierea internațională a insulelor plutitoare de deșeuri  
- P8_DCL(2016)0093 - Caducă  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 86 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate  
- P8_DCL(2016)0086 - Caducă  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 59 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la accesibilitatea locuințelor pentru comunitățile vulnerabile  
- P8_DCL(2016)0074 - Caducă  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 91 - 13-12-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar