Enikő GYŐRI : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3): Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor- dioxidul de titan (B9-0071/2020) HU  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact