• Dominique   RIQUET  

Dominique RIQUET : Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a şaptea legislatură 

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 – toate secțiunile  
- TRAN_AD(2013)514648 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - toate secțiunile  
- TRAN_AD(2012)491320 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006  
- TRAN_AD(2012)486019 -  
-
TRAN 
AVIZ Poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secțiunile  
- TRAN_AD(2011)467189 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la agenda urbană europeană și la viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune  
- TRAN_AD(2010)450692 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în cadrul abordării integrate a Comisiei în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare  
- TRAN_AD(2010)439089 -  
-
TRAN