• Dominique   RIQUET  

Dominique RIQUET : Avize în calitate de raportor pentru aviz - a şaptea legislatură 

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)  
- BUDG_AD(2012)494698 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor  
- BUDG_AD(2012)492554 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate  
- BUDG_AD(2011)456907 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la poziția Parlamentului privind proiectul de buget pentru 2011, astfel cum a fost modificat de către Consiliu, secțiunea III - Comisia  
- TRAN_AD(2010)443012 -  
-
TRAN