• Dominique   RIQUET  

Dominique RIQUET : Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a şaptea legislatură 

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la stabilirea unui protocol comun pentru sărbătorirea Zilei Europei în toate statele membre  
- P7_DCL(2013)0021 - Caducă  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 77 - 23-01-2014