Dominique RIQUET : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 10-01-2012 : Union pour un Mouvement Populaire - Parti Radical (Franța)
  • 11-01-2012 / 30-06-2014 : Parti Radical (Franța)

Vicepreședinte 

  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru transport și turism

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete

Membru supleant 

  • 01-09-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru transport și turism
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)  
- BUDG_AD(2012)494698 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor  
- BUDG_AD(2012)492554 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate  
- BUDG_AD(2011)456907 -  
-
BUDG 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 – toate secțiunile  
- TRAN_AD(2013)514648 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - toate secțiunile  
- TRAN_AD(2012)491320 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006  
- TRAN_AD(2012)486019 -  
-
TRAN 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la stabilirea unui protocol comun pentru sărbătorirea Zilei Europei în toate statele membre  
- P7_DCL(2013)0021 - Caducă  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 77 - 23-01-2014

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact