Dominique RIQUET : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Comisia pentru transport și turism 

Membru 

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Activităţi recente 

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 
Explicații scrise ale votului 
Fondul european de apărare (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) FR  
 
Explicații scrise ale votului 
InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) FR  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact