Dominique RIQUET : Avize în calitate de raportor pentru aviz 

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 53, articolul 54, anexa V

AVIZ referitor la Raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord  
- TRAN_AD(2018)625460 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice  
- TRAN_AD(2017)594092 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013  
- TRAN_AD(2015)551752 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2015  
- TRAN_AD(2015)549472 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2013  
- TRAN_AD(2015)544387 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2013  
- TRAN_AD(2015)544383 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2013  
- TRAN_AD(2015)544384 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2013  
- TRAN_AD(2015)544385 -  
-
TRAN 

Contact