Dominique RIQUET : Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 205a

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU  
- TRAN_AD(2018)625320 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020  
- ITRE_AD(2018)609632 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la mobilizarea Fondului european pentru investiții strategice  
- ITRE_AD(2017)599549 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții  
- ITRE_AD(2017)597734 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții  
- TRAN_AD(2017)593810 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă  
- ITRE_AD(2017)595661 -  
-
ITRE 

Contact