Dominique RIQUET : Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la fibroza pulmonară idiopatică  
- P8_DCL(2016)0026 - Închisă cu majoritate  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART PEÑALVER , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Data adoptării : 11-07-2016
Lista semnatarilor : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Numărul de semnatari : 388 - 12-07-2016

Contact