Tanja FAJON : Prima pagină 

Președintă 

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia 

Membră 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 
Comisia pentru afaceri externe 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

Contact