Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
 • Cotrezorier
 • Regatul Unit Conservative Party
 • Data nașterii: 09 octombrie 1978, Stroud

Luări de cuvânt în plen

28

Protecția împotriva incendiilor în clădiri (dezbatere)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (dezbatere)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (dezbatere) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Aranjarea meciurilor

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Fluxurile transatlantice de date (dezbatere)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Rapoarte în calitate de raportor

1

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

18

RAPORT Către o strategie în domeniul comerțului digital

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

RAPORT referitor la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

RAPORT referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

AVIZ referitor la Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

25

  OPINION on interpretation and implementation of the interinstitutional agreement on Better Law-Making

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

AVIZ Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs and the protection of geographical indications for spirit drinks

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

AVIZ referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și de radio

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

AVIZ referitor la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și tehnologia 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

AVIZ privind Uniunea Europeană a Apărării

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

Propuneri de rezoluţie

6

Declaraţii scrise

3

Declaraţie scrisă referitoare la îmbunătățirea protecției consumatorilor în legătură cu disparitățile dintre vitezele în bandă largă declarate și cele reale

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Caducă

Detalii

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 109 - 28-07-2016

Declaraţie scrisă referitoare la interzicerea drepturilor de proprietate ale terților asupra unor jucători din sportul european

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Caducă

Detalii

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Data deschiderii : 11-11-2015
Data limită : 11-02-2016
Numărul de semnatari : 95 - 12-02-2016

Declaraţie scrisă referitoarea la combaterea cancerului mamar în Uniunea Europeană

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Închisă cu majoritate

Detalii

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data deschiderii : 27-04-2015
Data limită : 27-07-2015
Data adoptării : 27-07-2015
Lista semnatarilor este publicată în anexa 02 la procesul-verbal din 07-09-2015
Numărul de semnatari : 394 - 28-07-2015

Întrebări parlamentare

44

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Comisia

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Comisia

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Comisia

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Comisia

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Comisia

Interdicția UE privind circulația animalelor sălbatice de circ

16-05-2017 O-000042/2017 Comisia

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Comisia

Interdicția UE privind circulația animalelor sălbatice de circ

14-02-2017 O-000013/2017 Comisia

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

10-01-2017 O-000003/2017 Comisia

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Comisia

Explicații scrise ale votului

1

 

Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels