Izaskun BILBAO BARANDICA : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină 

Membră 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru pescuit 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Activităţi recente 

Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) ES  
 
Explicații scrise ale votului 
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) ES  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact