Liem HOANG NGOC : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Franța)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 52a

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 205a

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 - toate secțiunile  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 131, articolul 131a, anexa II

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 131, articolul 131a, anexa II

Declarații 

Declaraţie de interes financiar