Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
 • Membru al Biroului
 • Regatul Unit Conservative Party
 • Data nașterii: 15 noiembrie 1969, Sutton Coldfield

Luări de cuvânt în plen

159

Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (vot)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (dezbatere)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

Omagiu postum

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Componența comisiilor și delegațiilor

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (dezbatere)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

19

RAPORT referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

RAPORT referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

RAPORT referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

8

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

AVIZ referitor la interpretarea și aplicarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

AVIZ referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Propuneri de rezoluție instituționale

12

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din Venezuela

01-06-2016 B8-0724/2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Yemen

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din Yemen

06-07-2015 B8-0686/2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din Venezuela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Propunere de rezoluţie referitoare la situația din Venezuela

06-03-2015 B8-0238/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

3

Declaraţie scrisă referitoare la construirea Viei Carpathia, un coridor de transport strategic pentru regiunile din estul UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Caducă

Detalii

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 61 - 08-06-2016

Declaraţie scrisă referitoare la regiunea carpatică a UE

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Caducă

Detalii

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 47 - 15-03-2016

Declaraţie scrisă referitoare la consolidarea activității Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Caducă

Detalii

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data deschiderii : 26-10-2015
Data limită : 26-01-2016
Numărul de semnatari : 64 - 27-01-2016

Întrebări scrise

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Comisia

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Comisia

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Comisia

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Comisia

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Comisia

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Comisia

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Comisia

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Comisia

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Comisia

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Comisia

Întrebări orale

2

Situația din sectorul siderurgic

05-11-2015 O-000139/2015 Comisia

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

05-05-2015 O-000046/2015 Comisia

Explicații scrise ale votului

3

 

O abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels