Ulrike LUNACEK
  • Ulrike
    LUNACEK
  • Austria
  • Data nașterii: 26 mai 1957, Krems a.d. Donau

Luări de cuvânt în plen

349

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (vot)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(4.1)

Relațiile politice ale UE cu ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (vot)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(4.7)

Relațiile politice ale UE cu ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(5.6)

O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(3)

NordStream 2 (dezbatere)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

NordStream 2 (dezbatere) (2)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(5.1)

Starea Uniunii (dezbatere)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Rapoarte în calitate de raportor

3

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

7

RAPORT referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru

AFET
02-03-2017 A8-0050/2017

RAPORT referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014)

LIBE
16-07-2015 A8-0230/2015

RAPORT referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013

FEMM
28-01-2015 A8-0015/2015

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

AFET
25-10-2016 AFET_AD(2016)589215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

1

AVIZ referitor la aplicarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă („Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă”)

LIBE
22-03-2016 LIBE_AD(2016)573202

Propuneri de rezoluție instituționale

81

Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE

24-10-2017 B8-0577/2017

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0459/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

  Motion for a resolution on the case of Afgan Mukhtarli and the situation of media in Azerbaijan

12-06-2017 B8-0415/2017

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere de rezoluţie referitoare la cum facem relocarea să funcționeze

15-05-2017 B8-0340/2017

Întrebări scrise

45

  Alleged deal with Libyan militias to stem migrant flows

05-09-2017 E-005531/2017 Comisia

  Unpaid internships at the European Commission

14-07-2017 E-004895/2017 Comisia

  Women in Colombia

13-07-2017 E-004761/2017 Comisia

  Breakdown of documents by security classification levels

20-06-2017 E-004072/2017 Consiliul

  VP/HR - EU reaction to attacks on human rights defenders in Honduras

29-03-2017 E-002214/2017 Comisia

  Meeting between President Ilham Aliyev and President Juncker

16-02-2017 E-001049/2017 Comisia

  Initiatives aimed at increasing access to healthcare services for Roma in the European Union

27-01-2017 E-000456/2017 Comisia

  Reintroduction of forced sterilisation of transgender persons in Slovakia

28-11-2016 E-008856/2016 Comisia

  Commissioner Günther Oettinger's racist, homophobic and sexist comments

16-11-2016 E-008588/2016 Comisia

  VP/HR — Protection of LGBTI people in Morocco

08-11-2016 P-008430/2016 Comisia

Întrebări orale

21

Mandate de arestare emise de Interpol ("notificări roșii") și Turcia

08-09-2017 O-000073/2017 Comisia

Mandate de arestare emise de Interpol ("notificări roșii") și Turcia

08-09-2017 O-000072/2017 Consiliul

Restrângerea spațiului societății civile

15-06-2017 O-000056/2017 Comisia

Restrângerea spațiului societății civile

15-06-2017 O-000055/2017 Consiliul

Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

02-06-2017 O-000048/2017 Comisia

Ziua internațională a romilor

08-03-2017 O-000017/2017 Comisia

Ziua internațională a romilor

08-03-2017 O-000016/2017 Consiliul

Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris

10-01-2017 O-000003/2017 Comisia

combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei, a sexismului și a altor forme de intoleranță

27-10-2016 O-000132/2016 Comisia

Explicații scrise ale votului

1

 

Combaterea terorismului (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

. – I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.