Kristiina OJULAND : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră a Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estonia)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estonia)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri externe

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcomisia pentru drepturile omului

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 194 și articolul 162 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 52a

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 205a

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 53, articolul 54, anexa V

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind protecția consulară a cetățenilor Uniunii în străinătate  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de abrogare a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 133

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind educația și discriminarea religioasă în Pakistan  
- P7_DCL(2012)0017 - Caducă  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Data deschiderii : 17-04-2012
Data limită : 17-07-2012
Numărul de semnatari : 56 - 05-07-2012
Declaraţie scrisă privind tabăra de la Așraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Adoptată  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Data deschiderii : 06-10-2010
Data limită : 20-01-2011
Data adoptării : 25-11-2010
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2010)0452
Numărul de semnatari : 401 - 25-11-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi