Carlo CASINI
 • Carlo
  CASINI
 • Italia
 • Data nașterii: 04 martie 1935, Firenze

Grupuri politice

 • 24.07.1984 / 24.07.1989 : Grupul Partidului Popular European (Grupul Creștin-Democrat) - Membru
 • 25.07.1989 / 18.07.1994 : Grupul Partidului Popular European (Grupul Creștin-Democrat) - Membru
 • 19.07.1994 / 27.07.1994 : Grupul Partidului Popular European (Grupul Creștin-Democrat) - Membru
 • 28.07.1994 / 19.01.1997 : Grupul Partidului Popular European (Grupul Creștin-Democrat) - Membru al Biroului
 • 20.01.1997 / 19.07.1999 : Grupul Partidului Popular European (Grupul Creștin-Democrat) - Membru
 • 08.05.2006 / 13.07.2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale

 • 24.07.1984 / 24.07.1989 : Democrazia cristiana (Italia)
 • 25.07.1989 / 18.07.1994 : Democrazia cristiana (Italia)
 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Partito popolare italiano (Italia)
 • 08.05.2006 / 13.07.2009 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italia)

Președinte

 • 22.07.1994 / 15.01.1997 : Comisia pentru afaceri juridice și drepturile cetățenilor
 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru afaceri constituționale

Vicepreședinte

 • 27.07.1989 / 12.09.1990 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și CEE (ACP-CEE)
 • 13.09.1990 / 12.09.1991 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și CEE (ACP-CEE)
 • 13.09.1991 / 14.01.1992 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Paritară a acordului încheiat între ACP și CEE (ACP-CEE)
 • 15.01.1992 / 18.07.1994 : Comisia pentru afaceri juridice și drepturile cetățenilor

Membru

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Comisia pentru afaceri juridice și drepturile cetățenilor
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Comisia pentru afaceri juridice și drepturile cetățenilor
 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Comisia pentru afaceri juridice și drepturile cetățenilor
 • 15.01.1992 / 10.02.1993 : Delegația pentru relațiile cu America de Sud
 • 11.02.1993 / 31.01.1994 : Delegația pentru relațiile cu America de Sud
 • 01.02.1994 / 18.07.1994 : Delegația pentru relațiile cu America de Sud
 • 21.07.1994 / 22.07.1994 : Comisia pentru afaceri juridice și drepturile cetățenilor
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegația pentru relațiile cu Bulgaria și România
 • 11.10.1995 / 15.01.1997 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-România
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Comisia pentru afaceri juridice și drepturile cetățenilor
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Comisia pentru regulament, verificarea competențelor și a imunităților
 • 16.01.1997 / 01.10.1997 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 02.10.1997 / 19.07.1999 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 01.06.2006 / 14.01.2007 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 12.06.2006 / 13.03.2007 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Conferința președinților de comisie
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Comisia politică
 • 26.07.1989 / 16.05.1990 : Comisia politică
 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 28.01.1992 / 18.07.1994 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Comisia pentru petiții
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegația pentru relațiile cu America de Sud
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegația pentru relațiile cu țările din America de Sud și cu MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegația pentru relațiile cu țările din America de Sud și cu MERCOSUR
 • 06.06.2006 / 14.01.2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 06.06.2006 / 13.07.2009 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Comisia pentru dezvoltare
 • 31.01.2007 / 27.02.2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Comisia pentru afaceri externe

Activități parlamentare în plen - a șaptea legislatură

Luări de cuvânt în plen

63

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale (A7-0255/2014 - Carlo Casini)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.2)

Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.37)

Evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm (dezbatere)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(17)

Evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm (dezbatere) (2)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(17)

Problemele constituţionale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene (dezbatere)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(9.1)

Modalitățile practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (dezbatere)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(17)

Rapoarte în calitate de raportor

12

RAPORT referitor la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

RAPORT referitor la evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm

AFCO LIBE JURI
04-03-2014 A7-0153/2014

RAPORT Modificarea articolelor 87a și 88 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European

AFCO
27-03-2012 A7-0072/2012

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

1

Avize în calitate de raportor pentru aviz

2

AVIZ referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83, în ceea ce privește depozitarea arhivelor istorice ale instituțiilor la Institutul Universitar European din Florența

AFCO
16-04-2013 AFCO_AD(2013)506236

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene

AFCO
22-01-2013 AFCO_AD(2013)502078

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

1

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

Propuneri de rezoluţie

10

Propunere de rezoluţie referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014

20-11-2012 B7-0520/2012

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti

19-01-2011 RC-B7-0042/2011/rev. 1

  Proposta di risoluzione sur le Brézil: extradition de Cesare Battisti

17-01-2011 B7-0064/2011

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Propunere comună de rezoluţie referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine

20-01-2010 RC-B7-0035/2010/rev. 1

  Motion for a resolution on recent attacks on Christian minorities in Egypt and Malaysia

18-01-2010 B7-0038/2010

N.B.: Această propunere de rezoluţie este disponibilă doar în limba originală.

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă referitoare la libertatea minorităților și a popoarelor oprimate

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Caducă

Detalii

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 38 - 14-04-2014

Declaraţie scrisă privind libertatea de religie

10-09-2012 P7_DCL(2012)0030 Caducă

Detalii

Erminia MAZZONI , Carlo CASINI , Jarosław WAŁĘSA

Data deschiderii : 10-09-2012
Data limită : 13-12-2012
Numărul de semnatari : 152 - 13-12-2012

Întrebări parlamentare

39

  Financing of the Seventh Framework Programme for Research - embryonic stem cells

14-01-2014 P-000295/2014 Comisia

  Alarming situation in Lebanon

10-07-2013 E-008316/2013 Consiliul

  Concessions for the management of the gas distribution service

10-07-2013 E-008315/2013 Comisia

  Possible infringement of public procurement legislation at the expense of AnsaldoBreda

24-06-2013 E-007419/2013 Comisia

Punerea în aplicare a programului de la Stockholm și spațiul de libertate, securitate și justiție

25-04-2013 O-000047/2013 Comisia

Punerea în aplicare a programului de la Stockholm și spațiul de libertate, securitate și justiție

25-04-2013 O-000046/2013 Consiliul

  European development cooperation funding

22-03-2013 P-003297/2013 Comisia

  Should the 'Awake Consumption Guide' be clarified?

06-12-2012 E-011141/2012 Comisia

  Terni steelworks: saving the industrial site and jobs

22-10-2012 E-009606/2012 Comisia

Activităţi parlamentare în plen - a şasea legislatură

Luări de cuvânt în plen

19

Acţiunea europeană în domeniul bolilor rare (dezbatere)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(5)

Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (A6-0459/2008, Marco Cappato) (vot)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0479/2008 - RAPORT referitor la situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în perioada 2004–2008

Legea aplicabilă în materie matrimonială (A6-0361/2008, Evelyne Gebhardt) (vot)

21-10-2008 P6_CRE-REV(2008)10-21(8.26)

Explicaţii privind votul

21-10-2008 P6_CRE-REV(2008)10-21(9)

A6-0361/2008 - RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce priveşte competenţa şi de introducere a unor dispoziţii privind legislaţia aplicabilă în materie matrimonială

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - Obiectivul 5: ameliorarea sănătăţii maternale (dezbatere)

03-09-2008 P6_CRE-REV(2008)09-03(14)

Crearea unei baze de date cu amprentele digitale ale persoanelor de etnie rromă din Italia (dezbatere)

07-07-2008 P6_CRE-REV(2008)07-07(18)

Competenţe şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere (dezbatere)

12-12-2007 P6_CRE-REV(2007)12-12(20)

Avize în calitate de raportor pentru aviz

1

AVIZ referitor la Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce priveşte competenţa şi de introducere a unor dispoziţii privind legislaţia aplicabilă în materie matrimonială

JURI
11-09-2008 JURI_AD(2008)398467

Propuneri de rezoluţie

2

Declaraţii scrise

2

Declaraţie scrisă privind protecţia sectorului zootehnic din regiunea Campania

21-05-2007 P6_DCL(2007)0056 Caducă

Detalii

Riccardo VENTRE , Antonio TAJANI , Carlo CASINI , Alfredo ANTONIOZZI , Giorgio CAROLLO

Data deschiderii : 21-05-2007
Data limită : 27-09-2007
Numărul de semnatari : 27 - 27-09-2007

  Written declaration on the execution of three Catholics in Indonesia

11-10-2006 P6_DCL(2006)0070 Caducă

Detalii

Alessandra MUSSOLINI , Carlo CASINI

Data deschiderii : 11-10-2006
Data limită : 18-01-2007
Numărul de semnatari : 23 - 19-01-2007

Întrebări parlamentare

6

  EU funding for the IPPF

10-07-2008 P-4176/2008 Comisia

  Voting rights for Italians temporarily resident abroad

14-04-2008 E-2363/2008 Comisia

  Voting rights for Italians temporarily resident abroad

14-04-2008 E-2362/2008 Consiliul

  EU human embryonic stem cell research

22-01-2008 E-0338/2008 Comisia

  EU information and communication strategy

07-12-2007 E-6347/2007 Comisia

  EU-Middle East dialogue

25-08-2006 E-3765/2006 Consiliul

Declarații (a şaptea legislatură)

Declaraţie de interes financiar