Deputații în Parlamentul European

 

Parlamentul European este alcătuit din 751 de deputaţi aleşi în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputaţii sunt aleşi prin vot universal direct pentru o perioadă de cinci ani.

Găsiți deputații în Parlamentul European după țară 
image/svg+xml

Căutați deputatul dvs. 

704 deputaţi 
 
 
 

Despre eurodeputați 

Fiecare țară decide cu privire la forma pe care o vor lua alegerile pe teritoriul său, dar trebuie să garanteze egalitatea dintre bărbați și femei și votul secret. Alegerile europene se desfășoară în conformitate cu un sistem de reprezentare proporțională. Vârsta minimă pentru exercitarea dreptului de vot este de 18 ani, mai puțin în Austria, unde este de 16 ani. Mandatele din Parlament sunt alocate în funcție de populația fiecărui stat membru. Femeile reprezintă puțin peste o treime. Deputații din Parlamentul European sunt grupați în funcție de afinitatea politică, nu după naționalitate. Deputații din Parlamentul European își împart timpul între circumscripțiile lor electorale, Strasbourg - unde au loc 12 perioade de sesiune pe an - și Bruxelles, unde participă la perioade suplimentare de sesiune, precum și la reuniuni ale comisiilor și ale grupurilor politice. Regulile aplicabile deputaților din Parlamentul European sunt prevăzute în Statutul deputaților, adoptat în 2009.