Lucas HARTONG : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Nezaradení poslanci

Národné strany 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Partij voor de Vrijheid (Holandsko)

Člen 

 • 23-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 23-06-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 23-06-2010 / 09-09-2012 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

 • 22-06-2010 / 08-12-2010 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 11-02-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

all-activities 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Otázky pre Predsedníctvo, Konferenciu predsedov a kvestorov 
Poslanci môžu predsedovi predložiť otázky týkajúce sa úloh Predsedníctva, Konferencie predsedov a kvestorov. Článok 32 ods. 2

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít