Charles E. BAUR : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 15-04-1993 : Skupina liberálov a demokratických reformistov - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 10-06-1990 : Union pour la démocratie française - Parti social démocrate (Francúzsko)
 • 11-06-1990 / 15-04-1993 : Parti social démocrate (Francúzsko)

Predseda 

 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
 • 11-02-1993 / 15-04-1993 : Delegácia pre vztahy s Kanadou

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu a Radou Perzského zálivu pre spoluprácu
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
 • 15-01-1992 / 15-04-1993 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 15-01-1992 / 15-04-1993 : Výbor pre regionálnu politiku, Regionálne plánovanie a vztahy s regioinálnymi a miestnymi úradmi
 • 11-02-1993 / 15-04-1993 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu