Pierre BERNARD-REYMOND : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 16-09-1997 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen
 • 17-09-1997 / 19-07-1999 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 16-06-1996 : Union pour la démocratie française - Centre des démocrates sociaux (Francúzsko)
 • 17-06-1996 / 19-07-1999 : Union pour la démocratie française - Force démocrate (Francúzsko)

Podpredseda 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou

Člen 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre zahranicné záležitosti, bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, bezpecnostnú a obrannú politiku

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 22-04-1996 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
 • 22-04-1996 / 15-01-1997 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 29-04-1996 / 15-01-1997 : Podvýbor pre menové záležitosti
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
 • 14-10-1997 / 03-07-1998 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 03-07-1998 / 19-07-1999 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko