• Philippe   BOULLAND  

Philippe BOULLAND : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zlepšení prístupnosti programov Erasmus a Európa pre občanov  
- P7_DCL(2012)0021 - Premlčané  
Philippe BOULLAND , Ádám KÓSA  
Dátum začatia : 11-06-2012
Platné do : 11-10-2012
Počet signatárov : 169 - 11-10-2012