Gianni BAGET BOZZO : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Skupina socialistov - Člen
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (Taliansko)

Podpredseda 

 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Podvýbor pre bezpecnost a odzbrojenie

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre politické záležitosti
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Delegácia pre vztahy s krajinami Mashrequ
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 11-02-1992 / 13-03-1992 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre zahranicné záležitosti a bezpecnost
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s Japonskom

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Výbor pre zahranicné záležitosti a bezpecnost
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie a médiá
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi