Franco IACONO : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Skupina socialistov - Člen
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (Taliansko)

Člen 

 • 26-07-1989 / 26-10-1990 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Kórejskou republikou
 • 19-11-1990 / 14-01-1992 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Delegácia pre vztahy s Islandom
 • 15-01-1992 / 15-05-1992 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 15-01-1992 / 31-01-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Rakúsko
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre regionálnu politiku, Regionálne plánovanie a vztahy s regioinálnymi a miestnymi úradmi
 • 12-06-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Rakúsko

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 31-10-1990 / 14-01-1992 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 15-01-1992 / 31-01-1992 : Výbor pre sociálne záležitosti, zamestnanost a pracovné prostredie
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Madarskom
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Podvýbor pre rybolovné oblasti
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s Madarskom
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko