Renzo IMBENI : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen
 • 08-03-2000 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Taliansko)

Podpredseda 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Európsky parlament
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Európsky parlament
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Parlamentný kooperacný výbor EÚ-Rusko
 • 17-01-2002 / 06-02-2002 : Výbor pre rozvoj a spoluprácu
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 10-10-2000 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, ludské práva, spolocnú bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 10-10-2000 / 14-01-2002 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

REPORT on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Assessment and future of Community humanitarian activities (Article 20 of Regulation (EC) 1257/1996) EN  
- A5-0191/2000 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku