Eva ORTIZ VILELLA

Politické skupiny

 • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Partido Popular (Španielsko)

Členka

 • 14.12.2011 / 11.03.2012 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 15.12.2011 / 18.01.2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 12.03.2012 / 10.06.2012 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 12.03.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu

Náhradníčka

 • 14.12.2011 / 12.02.2012 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 14.12.2011 / 18.01.2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

5

Décharge 2012 (rozprava)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2012 (rozprava)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(5)

Absolutórium za rok 2011

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(13)

Absolutórium za rok 2011 (pokračovanie rozpravy)

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(16)

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2011 (rozprava)

22-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-22(7)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

2

Návrhy uznesení

2

Návrh spoločného uznesenia o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie

19-04-2012 RC-B7-0214/2012

Návrh uznesenia o právnej istote európskych investícií v zahraničí

18-04-2012 B7-0216/2012

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny

12-03-2012 P7_DCL(2012)0010 Prijaté

Podrobnosti

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Paolo DE CASTRO , Andreas MÖLZER , Eva ORTIZ VILELLA , Ewald STADLER

Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 05-07-2012
Prijaté (dátum) : 05-07-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0303
Počet signatárov : 387 - 05-07-2012

Parlamentné otázky

21

  Introduction of the 'Triman' logo

27-02-2014 E-002308/2014 Komisia

  Request to reintroduce Regulation (EC) No 29/2012 on marketing standards for olive oil

10-10-2013 E-011599/2013 Komisia

  Chinese investigation into European wines

11-09-2013 E-010070/2013 Komisia

  Closure of TK GALMED plant

26-06-2013 E-007548/2013 Komisia

  Raising the de minimis aid threshold

12-06-2013 E-006825/2013 Komisia

  Blight imported in citric fruit

07-06-2013 E-006553/2013 Komisia

  Importing citrus pests

07-06-2013 E-006552/2013 Komisia

  Decision on retroactive anti-dumping measures against imports of mandarins from China

28-05-2013 E-005947/2013 Komisia

  Intervention by the EU Solidarity Fund in the Autonomous Community of Valencia

02-05-2013 P-004893/2013 Komisia

  Retroactivity of anti-dumping measures against mandarin orange imports from China

26-04-2013 P-004675/2013 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít