Arkadiusz Tomasz BRATKOWSKI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Poľsko)

Člen 

  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
  • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradník 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

all-activities 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít